Tất cả sản phẩm

Phụ gia (dành cho ngành sản xuất bánh kẹo)

Lĩnh vực : Ngành sản xuất bánh kẹo

 • Gum Arabic
   
 • Gelatin
   
 • Modified Starches
   
 • Xanthan Gum
   
 • Pectin
 • Carragennan
   
 • CMC
   
 • Emulsifiers
   


 • Potassium Sorbate
   
 • Calcium Propionate


 • Phosphates
   
 • Sodium Bicarbonate


 • Malic Acid
   
 • Citric Acid
   
 • Ascorbic Acid


 • Glycerin
   
 • Sorbitol


Back to top