Tất cả sản phẩm

Sản phẩm sữa (dành cho ngành sản xuất nước giải khát)

Lĩnh vực : Ngành sản xuất nước giải khát

 • Full cream milk powder
   
 • Instant full cream milk powder
   
 • Skimmed milk powder
   
 • Instant skimmed milk powder
   
 • Whey protein concentrate.
 • Anhyrous millk fat (AMF)
   
 • Sweet whey powder
   
 • Milk permeate


 • Colostrum powder
   
 • Non dairy creamer

Back to top