Tất cả sản phẩm

Chất tạo ngọt (dành cho ngành sản xuất bánh kẹo)

Lĩnh vực : Ngành sản xuất bánh kẹo

  • Dextrose
     
  • Maltodextrin
     
  • HFCS
Back to top