Tất cả sản phẩm

Chất tạo ngọt (dành cho ngành sản xuất sữa và kem)

Lĩnh vực : Ngành sản xuất sữa và kem

  • Acesulfame K
  • Aspartame fine powder
  • Dextrose Monohydrate
  • Erythitol/ Stevia
  • Fructose crytalline
  • High fructose corn syrup (HFCS)
  • Maltodextrin
Back to top